Jumlah penduduk TTS berdasarkan hasil regritasi BPS pada tahun 2011 sebanyak 449.881,00 jiwa, dengan kepadatan 114 jiwa per kilometer persegi . Bila ditinjau dari penyebarannya, total penduduk TTS terbesar terdapat di kecamatan Kota Soe dan Amanatun Selatan.

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk
per Km Menurut Kecamatan, 2011

Kecamatan Penduduk Rumah Tangga Kepadatan Jiwa/Km2
1. Mollo Utara 23742 5303 114
2. Fatumnasi 6793 1548 34
3. Tobu 9562 2250 97
4. Nunbena 5179 1276 39
5. Mollo Selatan 15421 3410 105
6. Polen 13939 3557 56
7. Mollo Barat 7641 1935 46
8. Mollo Tengah 7269 1749 73
9. Kota Soe 40060 8163 1427
10. Amanuban Barat 22183 5101 194
11. Batu Putih 12370 3061 121
12. Kuatnana 15197 3759 108
13. Amanuban Selatan 24526 6076 75
14. Noebeba 11584 3073 62
15. Kuanfatu 19353 4657 142
16. Kualin 21308 5097 109
17. Amanuban Tengah 15472 3826 176
18. Kolbano 18842 5246 173
19. Oenino 10742 2925 69
20. Amanuban Timur 16952 4543 114
21. Fautmolo 7400 2017 160
22. Fatukopa 5095 1478 78
23. KiE 21739 5881 134
24. Kot’Olin 11345 2831 192
25. Amanatun Selatan 18182 4828 220
26. Boking 10087 2752 107
27. Nunkolo 14016 3777 203
28. Noebana 4755 1345 96
29 Santian 6605 1802 137
30 Amanatun Utara 16671 4453 158
31. Toianas 12626 3347 121
32. Kokbaun 3225 873 94
TTS 449.881,00 111.939 114

Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio, 2011

Kecamatan Laki Perempuan Jumlah Ratio
1. Mollo Utara 11793 11949 23742 99
2. Fatumnasi 3369 3424 6793 98
3. Tobu 4605 4957 9562 93
4. Nunbena 2582 2597 5179 99
5. Mollo Selatan 7862 7559 15421 104
6. Polen 6922 7017 13939 99
7. Mollo Barat 3821 3820 7641 100
8. Mollo Tengah 3654 3615 7269 101
9. Kota Soe 20407 19653 40060 104
10. Amanuban Barat 11167 11016 22183 101
11. Batu Putih 6257 6113 12370 102
12. Kuatnana 7640 7557 15197 101
13. Amanuban Selatan 12378 12148 24526 102
14. Noebeba 5885 5699 11584 103
15. Kuanfatu 9679 9674 19353 100
16. Kualin 10721 10587 21308 101
17. Amanuban Tengah 7678 7794 15472 99
18. Kolbano 9297 9545 18842 97
19. Oenino 5299 5443 10742 97
20. Amanuban Timur 8377 8575 16952 98
21. Fautmolo 3597 3803 7400 95
22. Fatukopa 2468 2627 5095 94
23. KiE 10457 11282 21739 93
24. Kot’Olin 5514 5831 11345 95
25. Amanatun Selatan 8618 9564 18182 90
26. Boking 4898 5189 10087 94
27. Nunkolo 6636 7380 14016 90
28. Noebana 2299 2456 4755 94
29 Santian 3116 3489 6605 89
30 Amanatun Utara 7961 8710 16671 91
31. Toianas 6173 6453 12626 96
32. Kokbaun 1586 1639 3225 97
TTS 222.716,00 227.165 449.881 98

Statistik Pengunjung

  • User sedang online: 0
  • Pengunjung hari ini: 47
  • Pengunjung kemarin: 298
  • Pengunjung Minggu ini: 14.022
  • Pengunjung Bulan ini: 38.196
  • Pengunjung Tahun ini: 1.324.062
  • Jumlah Pengunjung: 1.460.246

Peta Kabupaten TTS